Tankdemontering

Tankdemontering

Om du har en oljetank, värmepanna eller annat gammalt skrot som du vill bli av med, så hjälper vi dig mer än gärna. Vi har en bred kompetens och en mångårig erfarenhet inom arbete inom denna bransch. Vi anpassar alltid vårt arbete efter kundens specifika behov och önskemål. Vi som arbetar i företaget är certifierade och behöriga för att transportera farligt avfall och är givetvis försäkrade, för både din och vår trygghets skull.

Demonteringsuppdrag

Bland våra kunder finns såväl företag som privatpersoner i Halland och Västra Götaland. Vi samarbetar också med ett flertal lokala rörfirmor och utför demonteringsarbeten. Vi demonterar såväl pannor som större värmecentraler från exempelvis hyreshus. Oljetankar demonterar vi oavsett om de är över eller under mark. 

Säkerhet och miljö

Vi arbetar säkert och miljömässigt. Allt materialet som blir över vid demonteringen sorteras noggrant. Eventuella oljerester pumpar vi ut och vi skär ner tanken utan gnistor och rök. Plåten går till återvinning och oljan lämnas till miljöstation för hantering. Därefter forslar vi bort allt övrigt material och städar upp efter oss.