Markarbete

Markarbete 

Man kan behöva hjälp med markarbeten vid många tillfällen. Då man ska bygga nytt, renovera, dränera eller anlägga en trädgård så kräver detta ett markarbete som är effektivt och professionellt, vi har flerårig erfarenhet inom markarbeten.

Markarbete för husgrunder 

Krypgrund – Den största fördelen med krypgrund är enkelheten och den relativt låga kostnaden. Det är viktigt att man väljer rätt isolerande grundelement som inte bara isolerar utan även säkrar mot fukt. Det blir en snygg grundsockel och möjligheten för dragning av installationer är mycket goda.

Platta på mark – En platta på mark medför en låg grundsockel som kan vara betydande när det finns begränsningar på byggnadshöjd hos t.ex. attefallshus. En platta på mark medför en välisolerad betongplatta som med golvvärme blir väldigt fuktsäker. Värmeförlusterna blir mindre och kan bidra till en bättre totalekonomi.

Plintgrund – Plintgrunden är ett bra alternativ för enklare byggnader och är dessutom billigt. Plintgrunden lämpar sig väldigt bra om huset man ska bygga ligger på ojämn mark eller berg.

Dränering

Vi hjälper villaägare och flerbostadshus med dränering och fuktskydd/isolering av källare. Vi jobbar med kända och beprövade metoder och många fuktproblem beror bristfällig dränering. Vattnet i marken runt huset förs inte bort tillräckligt effektivt.

Men det finns flera andra möjliga orsaker till varför man har fuktproblem i en källaren. Fukt kan uppkomma från läckage mellan yttervägg, bjälklag och källarvägg. Det åtgärdar man genom att avleda vattnet från källarväggen med t.ex. ett bläck. Om inte vatten från stuprör forslas bort kan det uppstå fuktskador på den del av grunden som ligger under utflödet från stupröret.

Det kan i detta fall räcka med att laga eventuella skador på källargrunden och leda bort dagvattnet. Om det finns ett befintligt dräneringssystem med spolbrunn, kan man spola systemet för att se om och hur bra det fungerar. Om ett rör eller en brunn är igensatt kan man ofta lösa detta relativt enkelt.

Entreprenad uppdrag / markarbeten

Funderar ni på att bygga eller se över er trädgård. Kanske en ny uppfart, en mur, trappa, gång, uteplats, orangeri eller växthus. Vi finns här med rätt personal för planering, projektering och utförande. För att förverkliga era projekt har vi självklart effektiva och miljövänliga maskiner, rätt maskin för rätt ändamål.