Rivning

Rivning

Vi river och demonterar byggnader på ett miljömässigt sätt. Vid rivning av en byggnad är de viktigaste aspekterna att planera hur man ska ta hand om avfallet. Vi tänker på naturens kretslopp och lämnar så mycket som möjligt till återvinning.

Betong kan krossas och återanvändas. Brännbart material kan bli energi vid förbränning. Miljöfarliga avfall till exempel asbest och PCB, inventeras före rivning och planering görs för hur avfallet ska tas om hand. Detta dokumenteras och rapporteras till Naturvårdverket, Länsstyrelsen samt till aktuell kommun. 

Vi tar även småjobb

Behöver du riva en vägg? Är det dags att kasta ut det gamla för att öppna upp för det nya? Tänk på ryggen och låt oss sköta jobbet. Vi arbetar endast utifrån lärdomen om att arbeta ergonomiskt, vilket också gör att vi alltid klarar av alla små och tuffa rivningar som en enkel match.