Asbestsanering

Asbestsanering

Att hantera asbest är farligt, tänk på att asbest kan finnas i byggmaterial fram till 1980-talet. Vanligt förekommande i badrum, platsmattor, lim samt i fix och fog som används vid kakelsättning. Finns även i fönsterkitt, rörisolsering, ventilationstätning och i all eternit. När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid. Det beror på att fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer. De kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar och i värsta fall cancer.

Hantering av asbest

Material där asbest förekommer i bunden form dammar normalt inte nämnvärt så länge som du inte bearbetar eller river i materialet. Om du däremot sågar, slipar eller borrar i materialet frigörs stora mängder asbestfibrer och höga asbesthalter bildas i luften.

Även högtryckstvätt, tryckluft, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, rengöring med sotarutrustning, rengöring av ventilationssystem med mera kan frigöra asbestfibrer i riskabla halter. Asbest är därför en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete.

Uppstart av asbestsanering

Väljer du som privatperson att utföra asbestsanering själv och sedan anlita hantverkare för andra arbeten? Då måste du vara säker på att du gjort asbestsaneringen på ett sådant sätt att asbestdamm inte finns kvar.

Vi rekommenderar därför att du anlitar oss innan saneringsarbetet startar och inte börjar på egen hand. Detta för du själv och vi skall slippa utsättas för onödiga risker. Vi har kunskap och tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest.