Badrum

Badrum med installation

Har du ett badrum som skall renoveras eller helt bytas ut kräver olika hantverksgrupper och logistik. Låt oss sköta hela arbetet så slipper du bekymra dig om logistiken av elektriker, snickare, målare, kakelsättare.

Våtutrymme med fukt

Det är mycket att tänka på när man bygger badrum. Det första man behöver tänka på är att det är ett våtutrymme där fukt kan fästa sig på väggar och golv. Därför måste badrum isoleras så att de är säkra mot fukt.

För att motverka fuktskador behöver man på ett fackmannamässigt sätt utrusta badrummens väggar, golv och övriga ytor med vattentäta och vattenavvisande ytskikt. Ventilationen är också viktig och ett välbyggt badrum skall efter en dusch bli torrt inom en halvtimme.

Vi erbjuder även microcement för alla typer av våtutrymmen. Med microcement i badrum skapar vi en exklusiv och unik betongyta efter din smak. Du får en enhetlig, foglös betong som är lätt att rengöra.

Badrum och elsäkerhet 

Förutom att bygga bort fukt och mögel skador måste badrummet även klara elsäkerheten. Eftersom vatten är en utmärkt elektrisk ledare gäller det att badrummen uppfyller de krav och regler som gäller för el.

Vägguttagen och andra strömkällor inte överskrida 230 volt, och de måste vara fast installerade över en jordfelsbrytare för att undvika incidenter med elektriska stötar eller kortslutningar. I ett badrum får strömkällorna bara placeras på specifika platser.

Logistik och garanti

Vi tar hand om hela din badrumsrenovering och vi har om det behövs ett eget välutvecklat nätverk med duktiga och pålitliga underentreprenörer. På detta sätt får du som kund en leverantör för logistik och garanti.

Vi installerar och säljer badrumsinredningar till din badrumsrenovering och arbetar närmast med Bauhaus samt Kakelhuset i Kungsbacka. Prata med oss om vilka badrumsmöbler och funktioner du vill att badrummet skall innehålla. Vanligtvis brukar ett badrum inhysa en vattenklosett, ett tvättställ samt en dusch eller ett badkar. 

I vissa badrum installerar vi även ytterligare utrustning såsom skötbord, tvättmaskin och bygger om så att det finns extra förvaringsmöjligheter. Tänk på att den genomsnittliga livslängden för ett badrum är 20 år.