Org-nr:

556843-1372

 

Adress:

TMBYGG

Göteborgsvägen 587

434 96 kungsbacka

 

Magnus Persson

 

0735-762536

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Affärsidé

Att anlita är TMBYGG ska vara starten på en positiv och långsiktig relation. Vi vill ha en bra relation till våra partners och uppdragsgivare. För oss är mötet, ett bra klimat och den personliga relationen viktigt för att skapa en hög kundupplevd kvalitet. En bra relation för oss är att inblandade parter är nöjda både på kort och lång sikt med relation, ekonomi och resultat.

 

Bolaget

Vi startade upp 2006 med att utföra demonteringstjänster i värmecentraler. Vi har sedan dess kontrakt med ett flertal värmeinstallationsbolag och kommuner, och det är där som är grunden till bolaget lades. Efter goda kundkontakter fick vi mycket förfrågningar om vi kunde bistå med andra hantverkstjänster. Vi har under åren knutit till oss kontakter och personer som kompletterar oss. Bolaget ombildades till aktiebolag 2011. Idag kan vi själva och tillsammans med våra partners lösa de flesta av våra kunders önskemål och behov.

 

Miljöpolicy

TMBYGG har som policy att följa gällande lagstiftning kring arbetsmiljö, materialval och hantering av farligt avfall. Vi har en kontinuerlig dialog med myndigheter för att kunna vara uppdaterad på lokala och nationella miljökrav och rekommendationer. Vi har anvisade utbildningar och tillstånd för att bedriva verksamheten, samt har tillstånd att hantera asbest och transportera eldningsolja, och farligt avfall och annat material.

 

Intyg & Certifieringar

 • Id-06

 • Bas p

 • Bas u

 • Asbestprojektledning & Asbestrivning

 • Våtrumscertificat

 • Heta arbeten

 • Transporttillstånd

 • Certifiering Monier taksystem

 • Fora-ansluten för kollektivavtal

 • F-skatt/registreringsbevis

 • Simplex krutsprängning (Kräver ingen traditionell sprängningsbesiktning)

 

Partners & Leverantörer

Kontakta Magnus Persson direkt på 0735-762536 eller magnus@tmbygg.com