TMBYGG kan hjälpa dig med markarbeten och dränering i Göteborg med omnejd. Vi har lång erfarenhet av stora och små byggprojekt, och idag kan vi erbjuda dig helhetslösningar där vi med egen maskinkraft förbereder grunden till ditt bygge eller dränerar. Du är välkommen att kontakta oss med ditt projekt och det spelar ingen roll hur långt du har kommit. Vi hjälper dig att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt och vi ser till att du alltid är medveten om hur tidsplan och arbetsprocess utformas.

 

Vi använder oss av Jackon Superdrän - Samma system som Derome och Ahus använder

Jackon Superdrän® är dränerande skivor i isolermaterialet Super EPS. Ersätter dränerande massor vid återfyllning. Råvaran, Super EPS, ger Jackon Superdrän® unika produktfördelar såsom extra god isolerförmåga, lågt fuktupptag och utmärkta dränerande egenskaper. Jackon Superdrän® uppfyller de hårda krav som ställs på en dräneringsskiva och är typgodkända av SITAC.

Jackon Superdrän® ingår i ett väl beprövat system för dränering där Jackon har mångårig erfarenhet och kunskap kring hur en källarvägg skall tilläggsisoleras och dräneras för att klara fuktiga och kalla markförhållanden. Utvändig isolering är att rekommendera ur fukthänseende då en varm och torr vägg erhålls. Skivans öppna dränerande struktur tillåter även eventuell kvarvarande fukt i väggen att diffunderar utåt.

 

 

Kontakta Magnus Persson direkt på 0735-762536 eller magnus@tmbygg.com