TMBYGG erbjuder SUNROOF's systemlösningar för byggnadsintegrerade solcellsanläggningar på tak och fasader. Målgruppen är allt från privata mindre hus till stora kommersiella fastigheter, lokaler och industrier. SUNROOF kan utnyttja hela takets yta för att producera el samtidigt som solcellsmodulerna fungerar som skydd mot väder och vind.

Vi drivs av en önskan om att underlätta och utöka utbyggnaden av distribuerad solenergi. Detta sker genom att utveckla och tillhandahålla produkter med lågt ekologiskt fotavtryck till byggindustri och mindre entreprenörer. Det är produkter lämpade för nordiskt klimat och förutsättningar; väder och vind, byggstandarder, klimat, solinstrålning, lagar och regler, elpriser etc.

Referensobjekt

 

Kontakta Magnus Persson direkt på 0735-762536 eller magnus@tmbygg.com